سیستم دست آزاد بی سیم
MyCall یک کلیپ دست آزاد بی سیم است. تماس بگیرید بدون اینکه گوشی خود را از جیب خود بردارید. MyCall همچنین با گوشی های با کیفیت بالا همراه است تا شما بتوانید در هنگام عدم استفاده از تلفن به موسیقی گوش دهید.

تماس با کیفیت بالا

میکروفن کاهش صدا
MyCall با یک میکروفون کاهش نویز مجهز است تا دوستانتان هنگام صحبت کردن شما را بهتر بشنوند و بالعکس.

دست آزاد یا دستی

بلندگوی داخلی
MyCall دارای یک بلندگو داخلی است، به طوری که شما می توانید از آن به عنوان یک گوشی یا به عنوان یک کیت دست آزاد با توجه به گوشی های موجود استفاده کنید.